Partneři
Kotva
ZŠ Křimická
Odkazy

 

 

 

 
 
Aktuality
NOVÝ ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
26.6.2017

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY KŘIMICKÁ!

-------------------------------------------------------------------------------

 Ruší se účet školní jídelny č.ú: 2000895309/0800 ke dni 19.8.2017.

Zrušte si prosím trvalé příkazy

a zadejte nové od 25.8.2017 na účet ZŠ Křimická č.:2000893389/0800

Při zadání trvalého příkazu a úhradě stravné za obědy ŠJ,

je velmi důležité napsat přidělený variabilní symbol = VS,

bez VS nebude platba přidělena strávníkovi.

Pro strávníky ,kteří platí obědy sporožirem se nemění !!!

výdej obědů
22.6.2017

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ŠJ KŘIMICKÁ!

  VÝDEJ OBĚDŮ

od 26.6.-29.6.2017

    11.30h – 13.30 h

 

 

  VÝDEJ OBĚDŮ DNE 30.6.2017

      11.00h – 13.00h

 

Výsledky voleb členů školské rady
15.6.2017

Výsledky voleb členů školské rady při ZŠ Křimická, Praha 10.

Volby proběhly dne 12. 6. 2017 v rámci třídních schůzek. Oprávněnými voliči byli rodiče všech žáků školy.

Zvoleni byli: Martin Hák a ing. Eva Ďurinová.

Změna účtů školní jídelny a školní družiny
9.6.2017

POZOR - ZMĚNA ÚČTŮ ZŠ KŘIMICKÁ !!!

 

S účinností od 20. 8. 2017 dochází ke změně čísel účtů naší školy.

Vzhledem k tomu, že se ruší účty pro platby za obědy ve školní jídelně i za školní družinu (2000895309/0800 a.6023-2000893389/0800), je nutné od tohoto data provádět veškeré úhrady pouze na účet č. 2000893389/0800.

V případě, že bude platba poukázána i po tomto datu na zrušené účty, vrátí se Vám platba od České spořitelny zpět s poznámkou, že účet neexistuje.

V této souvislosti dále upozorňujeme, že vzhledem k množství příchozích plateb je pro jejich správnou identifikaci bezpodmínečně nutné uvádět správné variabilní symboly, které budou Vašim dětem přiděleny. Variabilní symboly se budou lišit v závislosti na účelu platby (budou jiné pro platby za školní jídelnu, školní družinu, pracovní sešity, zájmové kroužky či školy v přírodě).

V nadcházejícím období je proto nutné:

  • zrušit veškeré Vaše dosavadní trvalé příkazy k úhradě na naše zrušené účty

  • nové trvalé příkazy a veškeré další jednotlivé platby provádět pouze na účet           č. 2000893389/0800

  • platby provádět vždy až po obdržení informace o přiděleném variabilním symbolu

  • ověřit vždy správnost Vámi zadaného variabilního symbolu, aby Vaše platba mohla být správně spárovaná s předpisem

Důležité upozornění
8.6.2017

Vážení rodiče,

ve středu 7.6.2017 odpoledne se pohyboval v okolí školy muž, který z černého vozidla značky Audi  

( zatmavená skla, zvláštní přízvuk)

vyzýval našeho žáka ke svezení.

Prosíme poučte své děti, aby byly obezřetné.

Škola prostřednictvím třídních učitelů

a p. vychovatelek ŠD tak již učinila.

Policie ČR byla rovněž informována.

Volné pracovní pozice v naší škole
1.6.2017

Hledáme pracovníka do školního bufetu, který by byl schopen připravovat svačiny podle receptur, které splňují tzv. pamlskovou vyhlášku.

Dále hledáme pracovníka, který by byl schopen se starat o údržbu školní zahrady, event. školní hřiště.

Zájemci, hlaste se, přímo u vedení školy.

Volby do školské rady 2017
18.5.2017

Volby do školské rady 2017

   Na základě § 167 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 16. 3. 2005 – Volební řád pro volby členů školské rady, ředitelka školy oznamuje, že se budou konat volby do školské rady.

V červnu 2017 uplyne tříleté funkční období školské rady. Proto se budou konat nové volby. A to za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Školská rada má celkem šest členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. 

   Volby se budou konat dne 12. června 2017 během třídních schůzek, tj. od 17,30 do 19 hodin. 

Zákonní zástupci mají také možnost podat návrhy na kandidáty na členství ve školské radě, a to prostřednictvím třídních učitelů, nebo přímo členům přípravného výboru. 

Přípravný výbor: Předseda – Mgr. Jana Kučerová, členové: Jitka Boudná, Mgr. Jana Ludwig

Lhůta pro podání návrhů na kandidáty je do 2. 6. 2017. 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků
15.5.2017

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků  - 5. 6. 2017 v 17 hodin ve společenské místnosti.

Hurá do školy!
5.5.2017

Milí rodiče budoucích prvňáčků, chtěli bychom nabídnout Vám, ale hlavně Vašim dětem možnost poznat blíže
školu, třídu, budoucí spolužáky a paní učitelku. Prostě všechno, co čeká každého správného školáka od 1. září.
Proto jsme pro  děti připravili setkání.
KDE?  ZŠ Křimická
KDY?  15. a 22. května 2017
             (od 14.00- do 14.45 hod.)
Naše barevná škola a všichni v ní se už těší na nové žáky.

Pozvánka na ustavující schůzi k založení spolku rodičů
24.5.2017

Klub rodičů při ZŠ Křimická, z. s.

Svolavatelé Jitka Chotěborská a Eva Pešírová svolávají ustavující schůzi, která se koná dne 24. 5. 2017 v 17 hodin v knihovně ZŠ Křimická 314, Praha 10.

ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2017
8.3.2017

Na základě zákona č. 23/2017 o rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017, kterým se mění některé zákony, ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků je dle §28a příspěvková organizace povinna zveřejnit schválený rozpočet.

Schválený rozpočet ZŠ Křimická pro rok 2017 je 6 800 000,-Kč.

Vrátnice
3.1.2017

Nové telefonní číslo na vrátnici školy je: 274 877 826.

Spuštění nových webových stránek školy
1.11.2016

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky školy. Postupně je budeme naplňovat.

 
 
Časopis Křimda
 
 
Mapa webu
A
A
A

Základní škola, Praha 10, Křimická 314

Křimická 314

109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

IČ:63831589
Ředitel(ka):Mgr. Ivana Heboussová
tel. č.:+420 274 861 974, 720 069 799
web:www.krimicka.cz
e-mail:info@krimicka.cz
č. účtu:2000893389/0800