Partneři
Kotva
Odkazy

 

 

 

Aktuality
Provoz školy od 30. 11. 2020
25.11.2020

Vážení rodiče,

prosím, věnujte pozornost následujícím informacím.

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává škola následující opatření platná od 30. 11. 2020:

Provoz školní družiny je do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že nelze personálně zajistit a dodržet podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku, ranní družina nebude v provozu.

 Od 30. 11. je obnovena prezenční výuka pro žáky 1. stupně. Pro žáky 1. – 5. ročníku platí rozvrh, který byl v platnosti od 1. 9. 2020.

Rodiče žáků 2. stupně dostanou rozvrhy hodin v průběhu dnešního odpoledne od paní zástupkyně Jany Ludwig.

Pro žáky tříd, které mají distanční výuku, budou obědy i nadále vydávány do jídlonosičů. Obědy je možné vyzvedávat pouze v době od  13,10 do 13,30 hodin.

 

Hygienická opatření

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se v budově mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou doby konzumace stravy. Při vstupu do školy každý použije dezinfekci, v průběhu dne žáci i dospělí dodržují časté mytí rukou.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor, a to každou přestávku a uprostřed každé vyučovací hodiny.

Žáci mají o přestávkách omezený pohyb po škole, nenavštěvují své kamarády v jiných třídách.

Případné podrobnosti k provozu školy budou posílány rodičům přes Komens.

Mapa webu
A
A
A