Partneři
Kotva
Odkazy

 

 

 

 

Aktuality
Testování pokračuje
19.11.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pokračuje testování na onemocnění covid-19 u žáků základních škol.

Netestují se pouze žáci s potvrzením OTN, tj. s ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst. Rodiče tímto prosíme, aby zejména informaci o ukončeném očkování předali škole.

Testování proběhne stejným způsobem jako na začátku školního roku. Více informací na:

Testování ve školství – edu.cz

YouTube

Mapa webu
A
A
A

O Klubu rodičů při ZŠ Křimická, z.s.


Klub rodičů

Klub rodičů při ZŠ Křimická vznikl v roce 2017 jako společná aktivita ředitelky školy a zástupců tříd, třídních důvěrníků. Byl založen, aby mimo jiné plně nahradil třídní fondy v jednotlivých třídách a legislativně tak zaštítil správu třídních fondů. 

Klub bude žádat o dotace a granty, na které škola nedosáhne. Výše dotací se v některých případech odvíjí od počtu členů. Proto je důležíté získat co nejvíce členů z řad rodičů.

Klub bude také oslovovat případné sponzory s žádostmi o sponzorské dary.

Díky centralizaci nákupů např. školních a výtvarných potřeb dosáhne spolek na výhodnější ceny, množstevní slevy, než když si jednotliví učitelé nakupovali vše sami.

Klub se skládá z Výboru (předseda, místopředseda a 3členové), třídní důvěrníci (za každou třídu jeden důvěrník), Členská schůze (všichni členové), Revizní komise (3členové). Členové pracují bez odměny.

Klub je zapsán u městského soudu v Praze a řídí se podle scvhálených Stanov Klubu.

Jak budeme peníze spravovat:

Při kontrole přijatých plateb a spárování s konkrétním žákem a třídou, obdrží třídní učitelé a třídní důvěrník informaci jakou částku má k dispozici. Oproti předchozím rokům se tedy nic nemění. Jen je příspěvek řádně finančně zaevidován.

Jak přispět? Jak se stát členem?

Klub je dobročinná organizace. Vstoupit může osoba starší 18let. Členský příspěvek je určen pro konkrétní třídu.

Pro školní rok 2021/2022 je schválen členský příspěvek na 500kc na dítě. Členský příspěvek se platí převodem

- číslo účtu: 2601277696/2010

- poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída (pokud nebude vyplněno, nebude možné platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet)

Přihláška člena do Klubu je k dispozici zde. Po jejím vyplnění a podepsání jí odevzdejte ve škole.

Jako členovi Vám neplynou žádné nové povinnosti oproti těm, co již máte nyní. Naopak získáte možnost aktivně se podílet na činnosti klubu, hlasovat na členské schůzi a tím i spolurozhodovat, kam získané finanční prostředky investovat. Pokud byste chtěli, můžete se stát členy Výboru nebo Kontrolní komise.

 Základní kontakty