O Klubu rodičů při ZŠ Křimická, z.s.

Informace od Klubu rodičů při ZŠ Křimická, z.s.

Činnost Klubu rodičů spočívá ve snaze zkvalitnit a zpříjemnit prostředí školy našim dětem, a
to pomocí získaných finančních prostředků od Vás rodičů, sponzorů a v neposlední řadě i od
MČ Praha 15, kde spolek pravidelně o tyto dotace žádá.


Díky Vám rodičům jsme měli možnost zcela nebo částečně financovat: venkovní altán na
zahradě školy, stojany na kola a koloběžky v atriu školy, venkovní herní prvky pro první
stupeň, hry a hračky do školní družiny, nové knihy a deskové hry do společenské místnosti,
relaxační vaky na 2. stupeň, dovybavení školní cvičné kuchyňky, příspěvek na organizační a věcné zajištění posledního zvonění
žáků 9. tříd., aj.


Zároveň Klub rodičů spoluorganizuje tradiční vánoční a velikonoční tržnici, kdy získané
finanční prostředky darujeme škole, na konkrétní věc (v loňském roce se jednalo o nové
knihy do knihovny).


I v následujícím školním roce bychom velice rádi pokračovali v řadě nadstandardních aktivit,
které mají za cíl přispět ke zvelebení školního prostředí našich dětí.


Abychom mohli v naší aktivitě pokračovat, potřebujeme Vaši finanční podporu.


Ve školním roce 2023/2024 bychom se rádi spolupodíleli na dalších projektech školy, které se budou plánovat během
podzimu.


Příspěvek do FONDU Klubu rodičů je pro školní rok 2023/2024 ve výši 100,- Kč
na dítě (nebo víc). Zasílat jej můžete v průběhu I. pololetí na účet Klubu
rodičů 2601277696/2010, zpráva pro příjemce: jméno + příjmení + třída
dítěte.

 

Kontakt na zástupce Klubu rodičů:


Jitka Chotěborská – předsedkyně spolku – email: jitka.choteborska@seznam.cz, telefon:
733 158 862
Eva Pešírová – místopředsedkyně spolku – email: pesirovaeva@seznam.cz, telefon:
777 087 271


Uvítáme i aktivní rodiče s nápady na akce pro děti a rodiče či  možnosti sponzoringu.


Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat.


Za Klub rodičů při ZŠ Křimická, z.s. – Jitka Chotěborská

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.