Klub rodičů při ZŠ Křimická, z.s.

Informace od Klubu rodičů při ZŠ Křimická, z.s.

Činnost Klubu rodičů spočívá ve snaze zkvalitnit a zpříjemnit prostředí školy našim dětem, a to pomocí získaných finančních prostředků od Vás rodičů, sponzorů a v neposlední řadě i od MČ Praha 15, kde spolek pravidelně o tyto dotace žádá.


Díky Vám rodičům jsme měli možnost zcela nebo částečně financovat: venkovní altán na zahradě školy, stojany na kola a koloběžky v atriu školy, venkovní herní prvky pro první stupeň, hry a hračky do školní družiny, nové knihy a deskové hry do společenské místnosti, relaxační vaky na 2. stupeň, dovybavení školní cvičné kuchyňky, příspěvek na organizační a věcné zajištění posledního zvonění žáků 9. tříd., aj.


Zároveň Klub rodičů spoluorganizuje tradiční vánoční a velikonoční tržnici, kdy získané finanční prostředky darujeme škole, na konkrétní věc (v loňském roce se jednalo o nové knihy do knihovny).


I v následujícím školním roce bychom velice rádi pokračovali v řadě nadstandardních aktivit, které mají za cíl přispět ke zvelebení školního prostředí našich dětí.


Abychom mohli v naší aktivitě pokračovat, potřebujeme Vaši finanční podporu.


Ve školním roce 2024/2025 bychom se rádi spolupodíleli na dalších projektech školy, které se budou plánovat během podzimu.


Příspěvek do FONDU Klubu rodičů je pro školní rok 2023/2024 ve výši 100,- Kč na dítě (nebo víc). Zasílat jej můžete v průběhu I. pololetí na účet Klubu rodičů 2601277696/2010, zpráva pro příjemce: jméno + příjmení + třída dítěte.

 

Kontakt na zástupce Klubu rodičů:

E-mail: klub.rodicu.krimicka@seznam.cz
Jitka Chotěborská – předsedkyně výboru, telefon: 733 158 862
Eva Pešírová – místopředsedkyně výboru, telefon: 777 087 271


Uvítáme i aktivní rodiče s nápady na akce pro děti a rodiče či  možnosti sponzoringu.


Pro jakékoli dotazy nás neváhejte kontaktovat.

......................................................................................

 

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi Klubu rodičů při ZŠ Křimická, z.s., která se koná

v pondělí dne 27. 5. 2024 od 19.30 hod. v Hostivaru2

Vážení členové spolku,

zveme Vás tímto na členskou schůzi našeho spolku - Klubu rodičů, která se uskuteční v pondělí dne 27. května 2024 od 19:30 hodin v restauraci Hostivar2. Členská schůze bude schvalovat dokumenty o nakládání s finančními prostředky Klubu a diskutovat další důležitá rozhodnutí. Budeme hlasovat změnu Stanov, které jsou připraveny k zaslání všem členům na vyžádání. Jedná se o změnu legislativní, aby Stanovy splňovaly vše, co mají a byly co nejjednoduší. Dále budeme řešit vaše případné podněty k diskuzi.

Podle stanov Klubu je třeba se k účasti na členskou schůzi dopředu zaregistrovat e-mailem.

Prosíme, abyste se nejpozději do neděle 26. 5. 2024 závazně zaregistrovali k účasti na členské schůzi e-mailem zaslaným na e-mail: klub.rodicu.krimicka@seznam.cz. Ve zprávě prosíme uveďte: příslušnou třídu školy, jméno své a jméno žáka, jehož jste rodičem nebo zákonným zástupcem.

 

Program schůze:

 

1.      Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu schůze

2.      Zhodnocení uplynulého roku fungování

3.      Zpráva kontrolní komise o své činnosti

4.      Usnesení o schválení účetní závěrky za rok 2023

5.      Zpráva o hospodaření za rok 2023

6.      Schválení nových Stanov

7.      Odvolání stávajících členů Výboru a odvolání členů Kontrolní komise

8.      Volba nových členů Výboru

9.      Schválení rozpočtu na příští rok

Různé - případné podněty členů Klubu, Závěr

 

Za Vaši spolupráci předem děkujeme. Těšíme se s Vámi na viděnou.

 

 

Jitka Chotěborská                                          Eva Pešírová

předsedkyně výboru Klubu rodičů                 místopředsedkyně výboru Klubu rodičů

......................................................................................

 

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.