Školská rada

V červnu 2024 končí 3 letý mandát některým členům školské rady. Je tedy nutné uskutečnit volby nové. Za zákonné zástupce žáků mohou ve školské radě zasedat 2 členové školské rady. Zúčastnit nových voleb do školské rady se samozřejmě mohou i stávající členky: p. Jitka Chotěborská a p. Lucie Coufalová. Další zájemci se mohou hlásit prostřednictvím Komens k některé člence přípravného volebního výboru. To platí i pro volby členů školské rady za pedagogy. Stávajícími  členkami jsou J. Ludwig a I. Soukupová. Členkami přípravného volebního výboru jsou: p. uč. M. Podhola, p. uč. S. Jarošová, p. uč. D. Pacáková. Volby proběhnou prostřednictvím modulu Ankety v Komens v 1. polovině června 2024. Nominace a návrhy na nové členy bude uzavřena do konce května 2024. Volby do školské rady za pedagogické pracovníky proběhnou na poradě 10. 6. 2024.

 

Školská rada byla na ZŠ zřízena ke dni 6. 6. 2005 usnesením Rady MČ. Praha 15 ze dne 6. 6. 2005 a vykonává svou působnost dle § 167, 168 Zákona 561/2004 Sb. v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady ze dne 16. 3. 2005, R-916. Školská rada byla zřízena s platností od 1.9.2005. Nyní pracuje ve složení:

 

jmenovaní za zřizovatele – Mgr. Jitka Kolářová, MUDr. Ing. Radek Běla

 

volení zákonní zástupci žáků – Lucie Coufalová, Jitka Chotěborská

 

za pedagogické pracovníky – Mgr. Jana Ludwig, Irena Soukupová

 

První ustavující jednání Školské rady proběhlo 15. 6. 2005. Bylo dohodnuto, že Školská rada se bude scházet dvakrát ročně pravidelně a ve výjimečných případech dle dohody.

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.